صنایع دستی کثیری

یازار :

+0 به یه ن

Related image


صنایع دستی یا کاردستی نوعی کار است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته می‌شود. 

صنایع دستی اصفهان


معمولاًاین کلمه به روش‌های سنتی ساختن کالاها اطلاق می‌گردد. استادکاری مخصوص هر یک از این موارد مهم‌ترین ملاک است. چنین چیزهایی

اغلب از لحاظ فرهنگی یا مذهبی فوق‌العاده هستند. لوازمی که به صورت تولید انبوه یا با ماشین آلات مختلف ساخته می‌شوند جزء صنایع
دستی نیستند.


جام شراب
می‌توان ویژگی‌های زیر را برای محصولات دست ساخته قایل شد:


تشخیص خاتم کاری اصلی
1_ انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید توسط دست، ابزار و وسایل دستی. برای تولید هریک از فرآورده‌های دستی مراحل متعددی طی

نحوه ساخت ظروف فیروزه کوبیمی‌شود ولی انجام کلیه‌ی این مراحل به وسیله‌ی دست و ابزار و وسایل دستی الزامی نبوده و چنان‌چه تنها قسمتی از مراحل اساسی تولید بهاین طریق انجام شود، محصول تولید شده با توجه به مواردی که در تعریف ذکر شد، صنایع‌دستی محسوب می‌شود.
2_ حضور مؤثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته شده و امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن طرح‌های مختلف درمرحله‌ی ساخت این‌گونه فرآورده‌ها.
3_ تأمین قسمت عمده‌ی مواد اولیه‌ی مصرفی از منابع داخلی.
4_ داشتن بار فرهنگی(استفاده از طرح‌های اصیل، بومی و سنتی).
5 _ عدم همانندی و تشابه فرآورده‌های تولیدی با یکدیگر.


فیروزه کوبی اصفهان6_ عدم نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد در مقایسه با سایر رشته‌های صنعتی.
7 _ دارا بودن ارزش افزوده‌ی زیاد در مقایسه با صنایع دیگر.


جعبه خاتم کاری8 _ قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف(شهر، روستا و حتی در جوامع عشایری).
9_ قابلیت انتقال تجربیات و رموز و فنون تولیدی به صورت سینه به سینه و یا طبق روش استاد و شاگردی.

آنچه مقوله? صنایع دستی را از هنر کاردستی متمایز می‌سازد، هدف از ساخته آنهاست. صنایع دستی لوازمی هستند که قرار است مورد


فیروزه کوبی


استفاده قرار گرفته و کهنه، پوسیده و غیره شوند. مورد استفاده آن‌ها بیش از یک تزئین ساده‌است. صنایع دستی اغلب کارهای فرهنگی ورسومی تری تلقی می‌شوند زیرا به عنوان بخشی از ملزومات زندگی روزمره مطرح هستند. درحالی که هنر و کاردستی بیشتر یک فعالیتسرگرمی گونه و یک ارائه بی نقص از یک تکنیک خلاقیت است. از جنبه‌های عملی انواع مختلف صنایع دستی به دلیل شباهت مورد استفادههمپوشانی زیادی دارند.


فیروزه کوبی روی مس


?? ژوئن روز جهانی صنایع دستی است.در سازمان جهانی یونسکو ??? صنعت دستی ثبت شده‌است.

فروشگاه صنایع دستی??? صنعت دستی متعلق به کشور ایران است که از این تعداد ??? صنعت متعلق به شهر اصفهان می‌باشد.در ایران سازمان میراث فرهنگی متولی این بخش می‌باشد.

صنایع دستی معروف ایرانی:گلیم، فرش، گبه، قلمزنی، شیشه‌گری، منبت کاری، مینا کاری، سفال، چوب، خاتم کاری، ملیله دوزی و …


جنبش هنر و صنایع دستی در غربجنبش هنر و صنایع دستی در اواخر قرن ?? به صورت اصلاحات طراحی و جنبش‌های اجتماعی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا


صادرات صنایع دستی


آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. حامیان آن با آرمان‌های بنیانگذاران جنبش مانند ویلیام موریس و جان روس کین، که پیشنهاد کردند درجوامع قبل از صنعتی مانند اروپای قرون وسطی، مردم به تحقق بخشیدن از طریق فرایند خلاق صنایع دستی رسیده‌اند. این امر در تضاد باچیزی بود که به عنوان اثرات بیگانه کار صنعتی تلقی می‌شد.این فعالیت‌ها صنایع دستی نامیده می‌شدند زیرا بسیاری از آن‌ها در حرفه صنفی تخصص داشتند.


 نوجوانان به شاگردی استاد کار می‌کردندو مهارت‌های خود را در مدت چند سال در ازای دستمزدهای پایین پرورش می‌دادند. زمانی که آموزش آن‌ها تکمیل شد، آن‌ها به خوبی تجهیزشده بودند تا برای خود تجارت کنند و زندگی خود را با مهارتی که می‌توانند مستقیماً درون جامعه مبادله شود، و اغلب برای کالاها و

قیمت ظروف خاتم کاری اصفهانخدمات، به دست آورند. انقلاب صنعتی و افزایش بهره‌وری فرایندهای تولید به تدریج بسیاری از نقش‌های هنرمندان حرفه‌ای را کاهش یاحذف کرده‌است، و امروزه بسیاری از صنایع دستی به‌طور فزاینده‌ای شاهد رکود هستند، به خصوص هنگامی که دیگر به عنوان یکسرگرمی، هنر مردمی و گاهی حتی هنر زیبا دیده می‌شود.


صنایع‌دستی و تحولات فن‌آوریهرچند که ثبات تکنیک و اتکاء فوق‌العاده به نیروی بدنی صنعت‌گر، از مهم‌ترین خصوصیات صنایع‌دستی و روستایی است، با این حال انواع


تشخیص ظروف مسی اصل


ابزار و روش تولید نیز در مدت طولانی ثابت نبوده و تا حدود زیادی از تحولات فنی و صنعتی تبعیت می‌کند. البته تحول و دگرگونی در ابزارو شیوه‌های تولید، بسیاری از محصولات را به‌تدریج از محدوده‌ی صنایع‌دستی خارج ساخته به‌نحوی که امروزه ادامه‌ی تولید و مصرفآن‌ها فقط به‌شکل فرآورده‌های صنعتی امکان‌پذیر است ولی در عین‌حال نمی‌توان منکر این واقعیت شد که استفاده از ابزار جدید و موادمرغوب به‌عنوان دستاورد پیشرفت‌های صنعتی، کمک شایانی به شکوفایی رشته‌های موجود صنایع‌دستی کرده و حتی در مواردی به دوام وبقاء آن نیز کمک کرده است.در نتیجه‌ی اختراع بعضی ابزار و وسایل جدید، قسمت‌هایی از مراحل آماده کردن مواد اولیه، ساخت و یا تکمیل محصولات دستی به‌تدریجاز صورت دستی خارج شده و توسط دستگاه‌ها یا ماشین‌های مختلف انجام می‌گیرد. البته این امر تا آن‌جا قابل قبول است که موجب تغییرماهیت محصولات دستی و تبدیل آن به یک کالای ماشینی نشود و در این‌جاست که موضوع فن‌آوری قابل انطباق با صنایع‌دستی مطرحمی‌شود.

ذکر مثال‌هایی می‌تواند به روشن شدن بیشتر موضوع کمک کند:_ برای تولید محصولات سفال و سرامیک روش معمول آن است که ابتدا خاک رس را در حوضچه‌هایی با صرف وقت و زحمت زیاد، تبدیلبه گِل کرده و پس از ورز دادن به کمک پا، محور زیرین چرخ سفال‌گری را به حرکت درآورده و گِل را روی صفحه‌ی فوقانی چرخ مزبور بهکمک دست شکل می‌دهند، بنابراین کار صنعت‌گر با شکل دادن به گِل و به کمک چرخ سفال‌گری آغاز شده و با نقاشی، لعاب‌کاری و پخت


خرید فیروزه کوبی


اشیا در درون کوره پایان می‌پذیرد. در حالی‌که امروزه آماده‌سازی گل با استفاده از دستگاه‌هایی به نام «فیلتر پرس» و «پاکمیل» انجاممی‌گیرد.

تولید گِل مورد مصرف در سفال‌گری و سرامیک‌سازی با استفاده از دستگاه‌هایی به‌نام فیلتر پرس و پاکمیل نسبت به روش سنتی آن مزایاییبه‌شرح زیر دارد:1_ افزایش مقدار گِل آماده‌ی مصرف تا میزان چند برابر در هر نوبت کار همراه با کاهش قیمت تمام‌شده‌ی آن.2_ بهبود کیفیت گِل مصرفی از نظر نداشتن ناخالصی و هم‌چنین نداشتن حباب هوا که در نهایت موجب افزایش کیفیت محصولات تولیدینیز می‌شود.

فیروزه کوبی در منزل3_ صرفه‌جویی در وقت و نیز کمک به تأمین سلامت صنعت‌گران به علت عدم تماس مداوم با گِل و رطوبت به‌ویژه در فصل زمستان.
علل استفاده از فن‌آوری (ابزار و وسایل ماشینی) در رشته‌های صنایع‌دستی:1_ از بین بردن بیگاری، فعالیت‌های سخت بدنی و کارهای غیرتخصصی.2_ افزایش میزان تولید.3_ تقلیل برخی از هزینه‌های تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام‌شده‌ی محصول تولیدی.

خرید صنایع دستی
4_ ایجاد استاندارد در قسمت‌هایی از تولیدات صنایع‌دستی.بنابر جهات و دلایل فوق امروزه استفاده از ماشین‌آلات (به‌ویژه در مرحله‌ی آماده‌سازی مواد اولیه) تا حدّ مجاز پذیرفته شده ولی برای حفظاصالت و ویژگی‌های صنایع‌دستی ضرورت دارد هم‌چنان قسمتی از مراحل اساسی تولید (تا حدود 50 درصد آن) با دست انجام شود صنایع دستی


  • [ ]